Štampanje IOS obrazaca (Ispis otvorenih stavki)

U okviru modula Otvorene stavke imamo mogućnost da štampamo i IOS za naše kupce odnosno dobavljače.

Izaberemo Poslovanje > Otvorene stavke > potom dugme IOS

U novootvorenom prozoru popunimo polja za ispis otvorenih stavki:

  • IOS na dan: - unesemo datum za koji hoćemo da napravimo ispis
  • Konto: - izaberemo konto otvorenih stavki
  • Stranka: - izaberemo stranku za otvorene stavke
  • Vrsta ispisa: - izaberemo način ispisa otvorenih stavki koji možemo i sami da pripremimo ili da izaberemo postojeći, standardni
  • Opis iznad: - možemo uneti proizvoljan opis iznad spiska otvorenih stavki ili ostaviti predloženi opis
  • Opis ispod: - možemo uneti proizvoljan opis iznad spiska otvorenih stavki ili ostaviti predloženi opis
     

Nakon unosa željenih parametara kliknemo na dugme Naruči ispis. 
Otvoriće nam se PDF koji možemo dalje da pošaljemo, štampamo...

 

Kategorije: