Štampanje dokumenta Lična upotreba

U okviru maloprodaje imamo mogućnost evidentirana Lične upotrebe, gde evidentiramo utrošenu robu iz maloprodaje koju smo iskoristili za ličnu upotrebu:

  1. Nakon potvrdimo ovu vrstu prometa imamo mogdućnost da odštampamo dokument klikom na dugme Odštampaj.
  2. Nakon toga pojavljuje se prozor za unos proizvoljne Napomene koja će biti ispisana na dokumentu. 
  3. Kliknemo na Potvrdi i prikazaće nam se pdf dokument lične upotrebe.

 

Kategorije: