Slanje dokumenata preko e-maila

U programu imamo mogućnost slanja dokumenata putem e-maila 1.Unutar svakog dokumenta kliknet ena Pošalji e-mailom.

 • Izdavanje
 • Primljene narudžbina
 • Izdate Narudžbine
 • Radni nalozi

 

2.Kad štampate pojedinačne dokumente i kroz odložene obrade

 • Knjiženja
 • Dnevnik
 • Nalozi za plaćanje
 • Bilansi
 • Poslovni rezultat
 • Otvorene stavke
 • Kartica konta

 

1.U polju Za program uzima u obzir e-mejlove iz Šifarnika stranke ako na toj stranci ima unešenih kontakata.

U suprotnom unesite ručno kontakte.

-Unesite e-mail adresu i ime osobe u polje Za(kontakt se može sačuvati. Informacije se kopiraju na stranku i mogu se ponovo izabrati prilikom sledećeg slanja)

Klikom na znak + program vam omogućava da unesete i pošaljete dokumente na više e-mail adresa2.Kp - čekirate ako želite da dobijete kopiju računa na vašu e-mail adresu.3.Predmet - program automatski upisuje naziv i broj dokumenta4.Sadržaj - Program automatski pradlaže sadržaj poruke iz sistema, koji se može prilagoditi u bilo kom trenutku.5.Prilozi: možemo poslati

 • Postojeće priloge: imamo mogućnost da ne pošaljemo postojeće priloge(klik na ozbnaku na kraju priloga)
 • Dodajemo nove priloge pomoću dugmeta Dodaj dokument(novi prilozi se ne čuvaju u programu)

Ograničenje veličine datoteke je 3MB.

Kategorije: