Šifarnik Analitike

Analitike su proizvoljne oznake (troškovna mesta, nosioci troška, projekti, delovi procesa, robne marke, poslovne jedinice...), koje možemo birati prilikom unosa dokumenata i time dodatno označavati podatke radi veće preglednosti i preciznije analize.

Primer: poslovanje vodimo po projektima i želimo da imamo pregled nag prihodima i troškovima za taj projekat.

U tom slučaju ćemo na svim izdatim, primljenim računima, nalozima za službeno putovanje, platama, autorskim honorarima..., koji su vezani za taj projekat, izabrati analitiku "Projekat XY".

Podatke potom možemo pregledati po analitikama na određenim modulima (npr. izdati računi sa tom analitikom) kao i na drugim pregledima (bruto bilans, knjižene stavke...) kao i na grafikonima na početnoj strani.

Analitike možemo udruživani po višim analitikama, odnosno po kategorijama u koje može da spada više nižih analitika.

 

U šifarniku analitika možemo:

  • dodavati nove analitike,
  • uređivati analitike,
  • brisati analitike i
  • pregledati analitike.

Iz menija izaberemo Šifarnik > Analitike.
 

Unos analitike

1. Kliknemo na Nov.

2. Unesemo Šifru analitike (šifra određuje analitiku).

3. Unesemo Naziv analitike (detaljnije opisuje analitiku).

4. Možemo dodati Višu analitiku (sabira podatke svih analitika koje imaju istu višu analitiku).

5. Izaberemo Svrhu korišćenja:

  • Troškovno mesto (nosioci troška)
  • Nepovezana maloprodaja (pomoć pri knjiženju prometa maloprodaje u glavnu knjigu)
  • Vrednosna maloprodaja (poslovnica u vrednosnoj maloprodaji (Poslovanje > Maloprodaja) uslov je da u Pretplatnik > Organizacije pretplatnika > Organizacija > imamo otkačenu opciju Trgovina na malo (vrednosna maloprodaja)).

 

Uređivanje analitike

UPOZORENJE: Menjanje analitike utiče na prikaz podataka kod kojih je ta analitika bila upotrebljena.

1. Izaberemo analitiku, koju želimo da uredimo, tako što kliknemo na naziv analitike.

2. Kliknemo na Uredi.

3. Uredimo podatke o analitici (naziv, šifra...)

4. Kliknemo na dugme Sačuvaj.

 

Brisanje analitike

Ako iz šifarnika izbrišemo analitiku, ona neće više biti vidljiva na pregledu analitika, isto tako tu analitiku nećemo moći da koristimo pri obradi dokumenata u delovima programa koji su povezani sa analitikama.

UPOZORENJE: Šifarnik analitika je povezan sa ostalim delovima programa, tako da je brisanje moguće jedinu u slučaju da ta analitika nije vezana za neki od unetih podataka.
Isto tako ne možemo brisati analitiku koja na sebe ima vezane "niže analitike".

1. Izaberemo analitiku koji želimo da izbrišemo, tako što kliknemo na naziv analitike.

2. Kliknemo na Briši.

3. Otvoriše se prozor sa pitanjem (Zaista želite da izbrišete?), izaberemo U redu.

 
Polje "analitika" se prikazuje na unosu dokumenata ako je:

  • u šifarniku Analitika upisana barem jedna analitika i
  • ako je na kontu označeno, da se analitika može ili mora uneti.

Primer: Unos izdatog računa
 

Primeri konta, za koje možemo da odredimo analitiku:

Dokument

Konto

Izdati računi (zaglavlje)

Konta iz grupe 20, koji su u šifarniku Automatski konti određeni za knjiženje potraživajna na izdatim računima.
Izdati računi (redovi)

Konta prihoda, koje određujemo na artiklima.

Primljeni računi (zaglavlje) Konta iz grupe 43, koji su u šifarniku Automatski konti određeni za knjiženje obaveze na primljenim računima.
Primljeni računi (rashodi) Konto, određen na bilo kom rashodu.


 

Pregledi po analitikama

Podatke možemo pregledati po analitikama u Dvojnom knjigovodstvu (knjiženja, bruto bilans, zbirovi po analitikama), Zbirovi na izdatim i primljenim računima...

 

Kategorije: