Promena perioda za obračun PDV-a u programu Minimax

Kategorije: