Prodaja osnovnog sredstva

Postupak je sledeći:

 

1. prvo je potrebno trajno ukloniti osnovno sredstvo, odaberete sa kojim datumom... http://help.minimax.si/sr/trajno-uklanjanje pogledajte na dugme Promet, videćete knjiženja koja su proistekla iz tog postupka. 

2. Potom napravite ovo osnovno sredstvo u Šifarniku artikala, pa prodate kroz izdati račun. Ovo OS nije na stanju zaliha. Dugme Skidanje sa zaliha u izdatim računima se ne koristi u ovo slučaju.
 

3. Pogledajte knjiženja izdatog računa, nalog je potrebno urediti, tj. doknjižiti.

 

Napomena: ovo OS nije nikada bilo na zalihama, te ga nije potrebno skidati sa zaliha, ukoliko ste podesili program da automatski pravi zapis u zalihama, samo obrišite izdavanje u nacrtu.

 

Kategorije: