Prenos podataka iz jedne organizacije u drugu

Ako želimo da prenesemo podatke jedne organizaje u XML da bismo ih sačuvali ili da bismo ih preneli u neku drugu organizaciju u okviru Minimax-a ovo je postupak. 

Napomena: ovaj postuka može da se obavi samo sa profila koji je napravio firmu, tj. ko je vlasnik podataka... korisnici podataka ili naša podrška preko zahteva nema mogućnost izvoza jer ne vidi dugme za izvoz.

 

 

1. Podatake iz šifarnika jedne organizacije možete izvesti

Idemo kroz Podešavanje > Organizacija > Uredi > odaberete Izvoz podataka organizacije 

 

*Ovu opciju imaju samo administratori. 

Sada biramo da li ćemo da podatke uvezemo u drugu organizaciju Minimax-a ili ćemo ove podatke da pripremimo za uvoz drugde... 
Ako odaberemo Podaci za uvoz u drugu organizaciju Minimax-a moramo da definišemo za koju organizaciju izvozimo podatke na padajućoj listi.
Ako odaberemo Podaci za uvoz drugde gubi se mogućnost odabira organizacije.
Polje Predlaganje konta štikliramo ako smo pra vili izmene u kontnom planu pa ih želimo preneti u drugu organizaciju.  

Napomena: to da li smo ili nismo odabrali organizaciju- nema puno uticaja na dalji uvoz podataka   

 

 

Na ovom koraku se uređuju konta. Ukoliko vam ne treba- idete napred. 

 

 

Među korak se javlja ovaj:

 

 

Na kraju, biramo šta prenosimo. 

najčešće se prenose stranke, radnici i artikli. 

 

Ako izvozite zalihe iz jedne u drugu organizaciju onda je u organizaciji iz koje izvozite podatke potrebno da poslednji promet bude inventar ili početno stanje da bi se u organizaciju u koju uvozite početno stanje popunilo.

 

2. Izvoz KNJIŽENJA ili POČETNOG stanja:

Knjigovodstvo > Dvojno knjigovodstvo > Masovne obrade > odaberemo Izvoz u XML > na sledećem koraku biramo PS ili određene naloge, i korak po korak dođemo do kraja a program napravi XML datoteku. 

 

 

 

 

UVOZ u drugu organizaciju:

Podešavanje > Uvoz iz XML-a > odaberemo fajl i uvezemo ga

 

 

 

UVOZ u drugu organizaciju:

Podešavanje > Uvoz iz XML-a > odaberemo fajl i uvezemo ga