Pregled računa koji su plaćeni drugim računom

Pregled računa koji su plaćeni karticom ili smanjivanje obaveze na osnovu knjižnog odobrenja.

 

Kod računa koji su plaćeni platnom karticom, označavamo u polju Plaćanje: Sa drugim računom.

Pri unosu računa knjižnog odobrenja u polju plaćanje označavamo sa drugim računom, otvara nam se polje SA RAČUNOM gde možemo označiti primljen račun na koji se ovo knjižno odobrenje odnosi.

 

Na osnovnom pregledu primljenih računa videćemo da je prethodni račun već zatvoren.

 

Na pregledu primljenih računa kada odaberemo Naprednu pretragu i štikliramo polje Plaćeno drugim računom prikazujemo spisak svih računa koji su plaćeni drugim računom.

 

Kategorije: