Povezivanje na daljinu (ISL)

Ako ste se sa savetnikom dogovorili individualnu prezentaciju ili podršku, na vrlo jednostavan način se možete povezati sa njim.

Savetnik će Vam poslati kod za povezivanje. ovde

Da bi ste se povezali kliknite na dugme pomoć  povezivanje na daljinu