Podešavanje štampe Radni nalog

 

Putanja je: Podešavanje > Podešavanje štampe > odaberemo Radni nalog

 

Opšta podešavanja

Odmah su nam ponuđena ova podešavanja i u okviru njih podešavanje za:

 • jezik - biramo jedan od ponuđenih jezika za DLP
 • naziv za izbor - možemo da menjamo, ovaj dokument nalazimo preko naziva
 • naziv dokumeta - ovaj podatak piše u zaglavlju pri štampi
 • boja slova - cela paleta boje je dostupna
 • predlaže se - ovim označavamo da li će baš ova štampa biti uvek predložena ako ih imamo više

 

Adresa

Opredeljujemo se da li adresa stoji levo ili desno

 

Dodatni opis

 • opis iznad teksta
 • opis ispod teksta

 

 

Potpis

Možemo da se predelimo da li je potpis:

 • tekst
 • slika
 • ne štampa se

 

Podnožje dokumenta

 

Odaberemo da li je to Teskst, Slika ili štampano podnožje

Terminologija i prevod

Ovde imamo spisak svih reči i izraza koji su korišteni na ovom dokumentu i dobijamo mogućnost da iz preimenujemo po želji i potrebi našeg poslovanja. 

 

Ostala podešavanja

 • Štampa spostvene cene
 • Štampa adrese Minimax