Podešavanje licence organizacije za API vezu

Kada neku organizaciju želimo da povežemo preko API-ja sa drugim programom, prvo u samo organizaciji moramo omogućiti ovo povezivanje:

1. u prečicama odaberemo Paketi

2. onda kliknemo na Uređivanje paketa

3. klik na Želim da uredim paket organizacije pa odaberemo koje organizacije

4. klik na Napred i sada možemo da štikliramo Korisnički interfejs API i Ažuriramo paket. Tako ova organizacija ima mogućnost povezivanja sa nekim drugim programom.