Podešavanja prava korisnicima za API vezu

Da bi API veza funkcionisala nepohodno je da se korisniku dozvole prava za API povezivanje.

Ova prava određuje i uređuje Administrator pretplatnika.

Korisnicima se uređuje na sledeći način: 

Na početnoj strani izaberemo Korisnici

 

Potom odaberemo Organizaciju kod željenog korisnika. 

Pored korisnika kliknemo na Organizacije > onda pored organizacije koja ima omogućeno API, izaberemo Prava baš za ovog korisnika.

 

NAPOMENA: Ukoliko se radi o povezivanju sa POS sistemom Aronium, nepohodno je da se polje Potvrđivanje naloga za knjiženje ostavi odštiklirano, radi nesmetanog funkcionisanja sinhronizacije između dva softvera.