Podešavanja organizacije

U podešavanjima organizacije su zapisani osnovni podaci o organizaciji i podešeni podaci za određene module. Početne podatke određuje Administrator pretplatnika, koji otvara novu organizaciju.

 

U podešavanjima organizacije možemo:

 • Urediti osnovne podatke o organizaciji.
 • Urediti određene podatke za određene module.
   

Prilikom otvaranja nove organizacije budite oprezni jer se kopirani podaci ne mogu naknadno popravljati. Posebno oprezni budite kod sledećih podataka:

 • Vrsta organizacije (DOO, OD, PR,...),
  • Ukoliko izaberemo Vrstu organizacije Preduzetnik, otvoriće nam se opcija da biramo da li želimo da vodimo dvojno ili prosto knjigovodstvo. Ovaj izbor nije moguće menjati naknadno!
 • Naziv organizacije
 • Adresa
 • Grad i poštanski broj
 • da li je PDV obveznik
 • Godina početka vođenja poslovanja u Minimax-u

 

Unos osnovnih podataka pri pravljenju organizacije

Ukoliko smo organizaciju pronašli na spisku javne baze, većina podataka će se tada prepisati u donja polja. Podatke obvezno proverimo i dopunimo.

Ako to nije slučaj, onda sve podatke unesemo sami.

Uređivanje podešavanja organizacije

Po otvoranju nove organizacije iz menija izaberemo Podešavanja > Organizacija.

Klinemo Uredi.

(podaci označeni sa  su obavezni)

1. Samo prilikom prvog uređivanja imamo mogućnost izbora Vrste organizacije (utiče na izbor kontnog plana i funkcionisanje modula Plata).

UPOZORENJE: Vrste organizacije se nakon prvog čuvanja podešavanja ne mogu više menjati, jer se na osnovu toga prepisuje odgovarajući kontni plan i pripremaju se ostala podešavanja!

2. Unesemo (pun ili skraćeni) Naziv organizacije (ovaj podatak će se pojavljivati na svim stranicama, na svim ispisima i u nazivu nalogodavca u svim nalozima za plaćanje koje određeni moduli pripremaju).

3. Unesemo Adresu (ulica i broj) organizacije (ovaj podatak je sastavni deo podatka primaoca).

4. Iz spiska izaberemo Poštu (broj i mesto) organizacije (ovaj podatak je sastavni deo podatka primaoca).

5. Unesemo Matični broj (ovaj podatak se koristi u svim dokumentima, koji to zahtevaju).

6. Unesemo PIB (ovaj podatak se koristi u svim dokumentima, koji to zahtevaju).

7. Izaberemo Delatnost (ovaj podatak se koristi u svim dokumentima, koji to zahtevaju).

8. Unesemo Datum početka unosa dokumenata u Minimax-u (datum mora biti 1. januar one godine za koju će se prvi put pripremiti godišnji izveštaj u Minimax-u).

9. Unesemo Datum osnivanja preduzeća (datum osnivanja preduzeća)

10. Unesemo Datum zaključka poslovanja unesemo samo u slučaju zatvaranja preduzeća (ovaj podatak se koristi u svim dokumentima, koji to zahtevaju).

11. Unesemo Mesto za dokumenta (ovaj podatak se koristi u svim dokumentima, koji to zahtevaju npr. izdati računi).

12. Izaberemo PURS (ovaj podatak se koristi za podatke primaoca prilikom pravljenja naloga za plaćanje kod plata, ukoliko nije drugačije određeno).

13. Izaberemo PURS (ovaj podatak se koristi za podatke primaoca prilikom pravljenja naloga za plaćanje kod plata, ukoliko nije drugačije određeno).

14. Zavod za zdravstveno osiguranje (ovaj podatak se koristi u dokumentima plate)

15. Broj ZZZS (ovaj podatak se koristi u dokumentima plate)

16. Zavod za zapošljavanje (ovaj podatak se koristi u dokumentima plate)

17. Opština sedišta (ovaj podatak se koristi u nekim dokumentima)

 

Dalje mogućnosti za podešavanje zavisiće od toga koje module imamo pokrenute u samoj firmi. 

Podešavanje Sačuvamo.

Kategorije: