Podešavanja štampe - opomene

Pre uređivanja štampe morate imati uređena Osnovna podešavanja štampe.

Ako promenite opšta podešavanja, promena će biti vidiljiva na novim dokumentima.
Ako želite da se promena vidi i na prethodnim dokumentima. Prilikom štampanja program će uzeti u obzir nova podešavanja štampe.

Podešavanja za štampanje opomena možemo uređivati u  Podešavanja organizacije> Štampanje  gde na jednom mestu uređujemo ispise za sva dokumenta, takođe podešavanja štampe možemo da uređujemo pri samom štampanju opomene.

Možemo napraviti različite uzorke za štampanje, na primer "1. opomena", "2. opomena", opomene na različitim jezicima...

Nov uzorak štampe pravimo na dugme +Nov.

 

  1. Naziv za izbor: izme uzorka, koji se prikazuje na padajućoj listi "Vrsta štampe"
  2. Naziv dokumenta: naziv koji se ispisuje na dokumentu (na primer 1. opomena)
  3. Podrazumevani tekst: kvačicom označimo uzorak štampe, koji se predlaže prilikom štampanja novih opomena.

 

Elementi, koje biramo iz opštih podešavanja štampe:

Podešavanja zaglavlja

Sa Koristi određujemo kako će izgledati zaglavlje (prikaz teksta, prikaz slike ili razmak od gornjeg ruba, koje smo podesili u Opštim podešavanjima štampe).

Za Upotrebi određujemo da li će se to zaglavlje štampati na prvih i na narednim stranicama.

 

Opisi

U Opis iznad određujemo koji tekst će biti štampan između adrese i sadržaja dokumenta.

U Opis ispod određujemo koji tekst će biti štampan između sadržaja dokumenta i podnožja.

 

Drugi podaci

Uključuju sve podatke, koje možemo da ispisujemo na opomeni.

 

Kategorije: