Podešavanja štampanja - izdati računi

Pre uređivanja štampanja morate imati uređena Osnovna podešavanja štampanja

 

Ako promenimo opšta podešavanja, promena će biti vidiljiva na novim dokumentima.

Ako želimo da se promena vidi i na prethodno potvrđenim dokumentima, moramo ih otkazati i ponovo potvrditi. Prilikom štampanja program će uzeti u obzir nova podešavanja štampe.

 

Podešavanja za štampanje izdatih računa i predračuna možemo menjati u Podešavanja > Štampanje, gde na jednom mestu uređujemo ispise za sva dokumenta.

 

Podešavanja (odnosno pravljenje novog dokumenta štampe) možemo uređivati i na samom računu:

* Nov uzorak štampanja u računu na jezičku Opisi na štampanju dodajemo klikom na znak +.

* Sačuvane (već napravljene) štampe uređujemo tako što ih prvo izaberemo na padajućoj listi i kliknemo na ikonicu olovke:
​    - Izaberemo Uredi
    ​- (podaci označeni sa su obavezni)

 

Dakle, ako napravimo nov našin štampe ili krenemo uređivati postojećih- ovo su polja i njihova značenja:

 

1. Naziv za izbor: ime štampe, koji se prikazuje na padajućoj listi "Vrsta štampe".

2. Naziv dokumenta: naziv, koji se ispisuje na dokumenta (npr. Račun).

3. Podrazumevani tekst: kvačicom označimo štampu, koji će se predlagati kod unosa novih računa.

Ako izdajemo računa "starom" kupcu, Minimax će predložiti vrstu štampe, koja je bila izabrana na poslednjem računu koji smo njemu izdavali.

 

Elementi, koje biramo iz standardnih podešavanja štampe:
 

Podešavanja zaglavlja

4. Sa Koristi, određujemo kako će se štampati zaglavlje (prikaz teksta, prikaz slika ili prostor od gornjeg ruba, koji smo odredili u Opštim podešavanjima štampe).

5. Sa Upotrebi određujemo, da li će se zaglavlje štampati na prvoj i sledećim stranama.

 

Podešavanja adrese

6. Postavljanje: određujemo stranu štampanja primaoca. (Zavisi od izbora koverata sa prozorom)

 

Podešavanja podnožja

7. Sa Koristi, određujemo kako će se štampati zaglavlje (prikaz teksta, prikaz slika ili prostor od gornjeg ruba, koji smo odredili u Opštim podešavanjima štampe).

8. Sa Upotrebi određujemo, da li će se zaglavlje štampati na prvoj i sledećim i poslednjoj strani.

 

Podešavanja potpisa

Ako izaberemo, da se potpis upotrebljava, na izdatim računima će biti odštampan skeniran potpis koji smo postavili u opštim podešavanjima štampe.

 

Opisi

9. Sa Opis iznad određujemo, šta će se odštampati između zaglavlja i sadržaja dokumenta.

10. Sa Opis ispod određujemo, šta će se odštampati između sadržaja i podnožja dokumenta.

Drugi podaci

Uključuju sve podatke, koji se mogu odštampati na izdatom računu ili predračunu. Ti podaci se koriste za podešavanja štampe na stranom jeziku - tekstove u poljima možemo prevesti, da bismo mogli da ih štampamo na stranom jeziku.

 

 

Štampa adrese Minimax: štikliranjem će se u podnožju kreiranog dokumenta odštampati www.Minimax.rs

Kategorije: