video: Početak rada sa modulom blagajna u programu Minimax

Kategorije: