Otvaranje organizacije i uređivanje podešavanja organizacije