Osnovna sredstva - uputstva za uvoz u Minimax (excel)

Registar osnovnih sredstava (početno stanje) možemo uvoziti u Minimax preko xml ili csv datoteke.

Uputstvo se odnosi na uvoz podataka preko csv datoteke (excel).

 

Za uvoz je pripremljen predlog, koji sačuvamo na svoj računar, napunite ga svojim podacima i potom uvozite datoteku u Minimax.

 

U meniju prečica izaberemo Drugi uvozi.

1. Na spisku opcija za uvoz izaberete Osnovna sredstva.

2. Izaberete opciju »Neka se pripremi predlog« i kliknete na dugme »Napravi predlog«.

3. Datoteku sačuvajte na računar.

U nastavku je uputstvo,  kako da pravilno unesete podatke u tabelu, da biste istu da svojim podacima mogli da uvezete u program Minimax.

Uslov da biste mogli da uvezete početno stanje osnovnih sredstava je da je modul Osnovna sredstva aktiviran.

U meniju Knjigovodstvo izaberite Osnovna sredstva.

Ako se pojavi donji ekran, modul je neophodno aktivirati.

Izaberete, odakle da se prepiše šifarnik amortizacionih grupa:

  • iz sistema Minimax (šifarnik sa najvišim stopama amortizaciju zajedno sa podešavanjima za knjiženje) ili
  • iz neke druge vaše organizacije, gde ste već prilagodili šifarnik.

U svakom slučaju šifarnik možete naknadno uređivati. 

Kliknete Prepiši amortizacione grupe.

Ovim su osnovna sredstva aktivirana. Na organizaciju će se dodati šifarnici Amortizacione grupe i Lokacije.

 

Unos šifre amortizacionih grupa i Lokacija

U šifarniku Amortizacione grupe moramo za stope koje želite da birate na osnovnim sredstvima, upisati šifre amortizacionih grupa.

Šifra je proizvoljan podatak, koji se ne sme ponavljati za različite amortizacione grupe.

Ako vodimo sredstva po lokacijama, upišemo šifre u šifarniku Lokacije.

Šifra je proizvoljan podatak, koji se ne sme ponavljati za različite amortizacione grupe.

Šifre iz oba šifarnika nakon toga možemo koristiti pri unosu podataka u excel tabelu.

 

Unos podataka u predlog za uvoz osnovnih sredstava

Redosled i podatke u redovima ne smete menjati. Podatke možemo ili kopirati iz drugih datoteka ili uneti sami u polja.

Broj

Podatak je obavezan.

Broj predstavlja inventarni broj svakog osnovnog sredstva, koji se ne sme ponavljati. Svako osnovno sredstvo može imati samo jedan inventarni broj.

Primer broja: 23

Naziv

Podatak je obavezan.

Proizvoljan tekst maksimalne dužine 250 karaktera.

Primer naziva: Službeni automobil

Dokument

Podatak je obavezan.

Broj dokumenta na osnovu kog je primljeno osnovno sredstvo.

Primer dokumenta: R:12654/415

Datum dobijanja

Podatak je obavezan.

Datum dobijanja osnovnog sredstva. Upisujemo ga u obliku DD.MM.LLLL

Primer datuma: 15.12.2014

Dobavljač

Podatak je obavezan.

Naziv dobavljača od kojeg smo sredstvo nabavili.

Primer naziva: Autokuća d.o.o.

Šifra amortizacione grupe

Podatak je obavezan.

Na ovom mestu mora biti uneta šifra amortizacione greupe koja postoji u šifarnicima amortizacionih grupa (Šifarnici > Amortizacione grupe) koju smo prethodno odredili u programu Minimax.

Primer šifre amortizacione grupe: 4

% amortizacije

Podatak nije obavezan, ukoliko ga ne ispunimo prepisaće se procenat koji je određen na amortizacionoj grupi osnovog sredstva. Ako je taj procenat različit od procenta amortizacione grupe na tom OS, onda moramo upisati ovaj podatak.

Primer % amortizacije: 18

Šifra analitike

Podatak nije obavezan, ukoliko želimo voditi troškove amortizacije osnovnih sredstava po analitikama, moramo upisati šifru analitike.

Primer šifre analitike:1

Šifra lokacije

Podatak nije obavezan, ukoliko želimo da odvojimo osnovna sredstva po lokacijama, moramo upisati šifru lokacije koja postoji u šifarniku lokacija (Šifarnici > Lokacije).

Primer šifre lokacije:1

Količina

Podatak je obavezan.

Količina osnovnih sredstava, koja se vodi, ki se vodi pod to inventarno številko.

Primer količine: 1

Nabavna vrednost

Ukupna nabavna vrednost osnovnog sredstva sa kupovinom i dogradnjama.

Primer nabavne vrednosti: 15450,15

Ispravka vrednosti

Ispravka vrednosti do datuma 31.12. godine koja prethodi uvozu osnovnog sredstva. Amortizacija će u programu početi sa 1.1.

Primer ispravke vrednosti: 1500,34

Neotpisana vrednost

Podatak predstavlja vrednost, koja se neće amortizovati kod osnovnog sredstva. To je granica do koje će se sredstvo amortizovati.

Primer neotpisane vrednosti: 1000

Čuvanje dokumenta

Dokument čuvate klikom na Datoteka -> Sačuvaj (File > Save).

Ako Vam se prikaže upozorenje da dokumen možda nije kompatibilan sa Unicode formatom, kliknite na Da (Yes). 

 

Uvoz datoteke sa podacima u Minimax

Datoteku sa podacima potom uvozite u Minimax na istom mestu gde ste preuzeli praznu tabelu. 

U meniju Ostalo izaberete Drugi uvozi.

1. Na spisku opcija uvoza izaberete Osnovna sredstva.

2. Izaberete opciju »Neka se uvoze podaci« i kliknete na dugme »Uvezi podatke«.

Program ispiše izveštaj o uvozu.