Određivanje prava korisnicima pretplatnika i organizacije

Kako da odredimo prava korisnicima? Pretplatnik > Korisnici > pored korisnika kliknemo na Organizacije > a pored organizacije kliknemo na Prava... pogledajte snimak.

Kategorije: