Određivanje paketa organizacije

Licence Minimax Poslovanje su namenjene pristupu do određene organzacije za preduzeća koja su se odlučila da rade bez knjigovodstvenog dela ili su u vezi sa spoljnom knjigovodstvenom agencijom.

Licence može odrediti samo Administrator pretplatnika.

1. U prečicama odaberemo Paketi.

3. Idemo na opciju Uređivanje paketa.

4. Sada kažemo da Želimo da uredimo paket organizacije. I odaberemo koje organizacije kao što je ovde odabrano More doo i klik na Napred.

5. Dobijamo mogućnost da uredimo za našu organizaciju koliko licenci će imati, sa osnovnim paketom ima jednu- to znači samo jedan istovremeni pristup, a ako štikliramo Broj dodatni pristupa možemo dodati još licenci. Ako je ta opcija štiklirana- broj licenci se obavezno povećava a to povećava mesečnu pretplatu. 

Na ovom koraku možemo da promenimo i vrstu paketa. 

 

 

 

Kada smo odredili broj licenci (povećali ili smanjili) ili odabrali neki drugi paket, da bi odabir bio evidentiran potrebno je kliknuti na Ažuriraj paket.