Obračun PDV (primeri)

Na slici ispod su primeri mogućeg neslaganja podataka obračunatog PDV-a i/ili stanja na kontu i dobijenih knjiženja. 

Ovo je kod naloga za knjiženje izdatog računa:

 

 

Ovo su primeri kod primljenog računa

 

Upozorenje koje se u tabeli spominje je ovo: