Novosti verzije Minimax programa (avgust)

1. Izmenjena je šifra plaćanja kod porodiljskog odsustva na 247 ukoliko je porodilja 100% odsutna.

2. U predračunima je dodat tab Uređenje otpremnice. Pogledajte OVDE

3. Izmenjena je dozvoljena veličina datoteke za uvoz kada šaljemo mail iz programa sa 1 na 3 MB. Reč je o slanju maila (kroz izdate račune, predračune), dodavanje priloga (primljeni računi, slanje zahteva)

4. Uređeno je da se za određene obračuna DLP vrši automatski unos podataka u POPDV obrazac (autorski honorari, zakup i ugovor o delu). Čim se potvrdi obračun- program pravi i PDV zapis u automatskom nalogu za knjiženje.

5. Uređeno je da za provizije na izvodu program više ne traži stranku, dozvoljava kopiranje iz naloga za knjiženje bez podatka o stranci (program radi kao i ranije).

6. Usklađeno je na svim dokumentima da se prelazi sa polja na polje tipkom TAB a da se odabir na padajućoj listi vrši tipkom Enter.

7. Dodata je mogućnost da korisnik sam otključa nalog ukoliko je zaključan zbog 3 pogrešna unosa. Naravno korisnik mora da ima pristup svom mailu putem kog ulazi na nalog. 

8. Na potvrđenom nalogu za knjiženje ukoliko mišem pređemo preko konta ili dođemo do njega- ispiše se i naziv tog konta.

9. U modulu izdati računi imamo mogućnost pravljena avansnog računa kada su u pitanju računi koji se oporezuju po članu 10. stav 2. Uvedeno je novo polje 3.9 za ove račune.

10. Izmenjen je način unosa izvoda banke.  

11. Uređeno je dugme Alati i Masovne obrade na izdatim računim. Pogledajte OVDE koje su nove mogućnosti.