Novosti verzije Decembar 2018

Dodali smo mogućnos dodavanja priloga na godišnjim obradama.

 

Na masovnim obradama u zalihama dodali smo mogućnost otkazivanja i štampanja dokumenata. Ovde je objašnjenje.

 

U situaciji kad račun ino dobavljača ne ide u POPDV(slobodan promet), za POPDV birate 8d3 i rashod sa stopom neoporezivo.

 

Ako radite kalkulaciju za firmu koja nije u sistemu PDV-a i na računu imate iskazane cene bez PDV-a od dobavljača koji jeste u sistemu PDV-a, na prijemu dobijate mogučnost unosa iznosa u kolonu Fakturna cena bez pdv i program će dodati pdv koji je podešen na artiklu.

 

U opštim evidencijama POPDV-a smo dodali mogućnost sortiranja podataka po kolonama klikom na neku od kolona.