Novosti verzije 27 (20.02.2017)

1.Prikaz plaćanja IR i PR – mogućnost obeležavanja statusa plaćanja na računima
2.IOS podaci sa nulama – mogućnost štampanja IOS-a sa nulama
3.LOT brojevi – vođenje zaliha po serijama
4.KPO knjiga – mogućnost štampanja i kreiranja KPO knjige
5.Plata penzioner preduzetnik – izbor vrste šifre primaoca prihoda
6.Tekući račun na radniku – unos dva tekuća računa kod radnika
7.Novčane pomoći za lečenje – nova vrsta obračuna Drugog ličnog primanja
8.…