Novosti verzije 25

Novosti:

 

1.       Otkup od poljoprivrednika – omogućena je štampa dokumenta Otkupni list pri otkupu dobara od poljoprivrednika. Ovde pogledajte uputstvo.

2.       Prilikom kreiranja grafikona na početnoj strani  i izbora više analitike za prikaz poslovanja u zbir izabrane više analitike ulaze i sve podanalitike koje imaju izabranu tu višu analitiku.

3.       Kada izaberemo Zbir po kupcima za određeni artikal, prikazuju se redovi tog artikla sa svih računa umesto spiska računa na kojima se taj artikal nalazi.

4.       Na primljenim porudžbinama je dodato dugme Masovne obrade koje omogućava kopiranje primljenih narudžbina u više izdatih narudžbina odjednom za više dobavljača.

5.       Predlaganje osnovnog numerisanja dokumenata je pojednostavljeno. Sada je dovoljno da se kod nove numeracije dokumenata označi da se predlaže i automatski će se na numeraciji koja je do tada imala oznaku „Predlaže se“ biti uklonjena oznaka.

6.       Zbir po artiklima – za artikle koji imaju oznaku „Smanjivanje iz računa po sastavnici“ se sada nabavna vrednost računati po osnovu sastavnice.

7.       Internet prodaja je uklonjena iz menija Ostalo, jer se povezivanje mM sa drugim aplikacijama, sajtovima i drugim softverima vrši preko API aplikacije.

8.       Unapređena je jednostavna pretraga podataka u svim modulima. Obuhvata se veći opseg podataka radi efikasnije pretrage traženog pojma.

9.       Maloprodaja – Zbir po artiklima > dodat je poslednji red sa sumom svih iznosa po kolonama.

10.     Nalozi za plaćanje – promenjen je tekst, umesto Datum valute sada se ispisuje Datum izvršenja.

11.     Zalihe – Uređeno je knjiženje viška na inventaru

12.     Promene na korisničkom interfejsu programa.

 

Za prijavu na online webinar 24.05.2016 od 10h, na kome će biti prikazani noviteti verzije kliknite OVDE.