Novosti verzije 24

Novosti:

·         Više blagajni.

·         Registracija pretplatnika, nov korisnički interfejs za određivanje paketa licenci.

·         Omogućen unos proizvoljnog naziva artikla na unosu kalkulacije u maloprodaji.

·         Nakon potvrđivanja inventara u zaključenom obračunu PDVa menja se datum za PDV na prvi naredni otvoreni period.

·         Omogućen je izbor skladišta na primljenoj porudžbini

·         Omogućeno je kopiranje predračuna u primljenu narudžbinu

·         Omogućeno je kopiranje više izdavanja u izdat račun

·         Omogućeno je kopiranje više radnih naloga u jedan izdat račun

·         Omogućen je izbor jezika na unosu nove štampe.

·         Standardizovana je štampa rabata i popusta na otpremnici, koji se štampa iz zaliha.

·         Pojednostavljena su početna podešavanja pri unosu nove organizacije.

·         Standardizovano je prepisivanje šifarnika putnih naloga troškova na službenim putovanjima.

·         Uklonjen je konto zaliha iz tipa artikla Ambalaža.

·         Uklonjen je rabat i popust na prometu Izdavanje u proizvodnju.

·         Uređeno je prikazivanje podatka "Veza" na izdatim računima i narudžbinama.

·         Omogućen je uvoz početnog stanja zaliha i u slučaju kad postoji neki promet u nacrtu.

·         Premešten je način unosa cena iz podešavanja organizacije, u podešavanja perioda za PDV.

·         Dodato je vidljivije dugme za slanje zahteva za pomoć na strani "Podrška korisnicima"

·         Optimizacija korisničkog interfejsa primljenog računa prilikom povezivanja rashoda sa osnovnim sredstvom.

·         Dodato je ograničenje unosa datuma blagajničkog dnevnika na izdatom računu, koji je viši od sistemskog datuma

·         Dodato je proveravanje pravilnosti godine na unosu grafikona.

·         Omogućeno je pretraživanja po kodu u šifarniku artikala.

·         Dodata je mogućnost unosa popusta na primljenu narudžbinu

·         Uveden je standard na korisničkom interfejsu za postavke dugmadi

·         Dopunjeno prikazivanje veze na prijem kod primljenog računa (prikazuju se samo prijemo koji nemaju vezu)

·         Uveden je standard na korisničkom interfejsu, za korisnike koji koriste iznose u stranim novčanim jedinicama

·         Ažuriranje grafikona za novu poslovnu godinu, nakon godišnjih obrada

·         Dopunjeno funkcionisanje prikaza informativne amortizacije na dan pri osnovnom sredstvu

·         Uklonjena je validacija za datum usplate kod DLP - Datum isplate može biti samo pre datuma isplate (primer su unapred plaćeni zakupi)

·         Promenjen je oblik e-maila, koji primite pri neplaćenom izdatom računu kupca na osnovu zadataka.

·         Promenjen je način numerisanja narudžbina

·         Bolovanje do 30 dana u M-4 (Promenjeno je da ide u isto polje kao i Refundacije)

·         Dodato je štampanje broja stranice na KEPU obrascu

·         Na dokumentu Obračun zarada dodat je podatak o obstavama

·         Uklonjena je rekapitulacija PDVa na izdatom računu u inostranstvu.

·         Kreiranje DPU liste u okviru količinske maloprodaje

·         Omogućeno je korišćenje slova na referenci na primljenom računu