Novosti verzije 22 (18.1.2015)

Novosti:

  • Maloprodaja - omogućeno je vođenje količinske maloprodaje >>>
  • Godišnji odmor se obračunava u odnosu na prosek od 12 meseci, sa opcijom ispravljanja iznosa
  • Dugme robe grupe je premešteno u Šifarnici > Artikli
  • Prozor sa sistemskim obaveštenjem se prikazuje preko celog prozora pretraživača
  • Ukoliko su godišnje obrade nisu zaključene ne mogu se otkazivati aktivnosti od kojih zavise godišnje obrade
  • Promenjeni su prikazi podataka u kolonama kod štampanja Opomena iz Otvorenih stavki.
  • Promenjeno je upozorenje pri pokušaju otkazivanja OTV naloga za knjiženje.
  • Dodata su nova automatska konta kod obračuna plate