Novosti verzije 21

Dvojno knjigovodstvo :

·        Zbirovi >>> Analitike (Samo prihodi , Samo rashodi,  Sve stavke)

Plate :

·        Promene u korisničkom interfejsu za radnike

·        Omogućen unos negativne stimulacije

Predračuni :

·        Na predračunu dodat odabir skladišta

Primljene narudžbine :

·        Delimično smanjenje zaliha na osnovu primljenih narudžbina

Blagajna :

·        Uklanjanje ograničenja  analitike , stranke , radnici na kontu blagajne

·        Mogućnost upotrebe saldakonta na prilivima i odlivima

·        Promena metoda brisanja dnevnika blagajne

·        Istorija - arhiviranje izbrisanih dokumenata blagajne

Platni nalozi :

·        Mogućnost štampanja bez iznosa

Radni nalozi :

·        Kalkulacija stvarne cene na radnom nalogu

Podešavanja štampanja :

·        Izmena opisa iznad i ispod

·        Ažuriranje uređivanja opštih postavaka štampanja

Izvodi banke :

·        Unos reda u stranoj novčanoj jedinici

Izdati računi :

·        Dozvoljeno brisanje samo poslednjeg računa