Novosti verzije 10.05.2018.

Sa verzijom ažuriranom 10.05.2018. u programu Minimax smo dodali sledeće novosti:

 

Slanje platnih lista putem e-maila

Kroz Minimax možemo sada direktno poslati mail sa podacima obračunate plate, da li svakom radniku posebno ili samo jednoj osobi u firmi. Podaci su zaštićeni šifrom, imamo 3 načina da ih kreiramo. 

Uređivanje prava korisnika u pregledu finansijskih podataka zaposlenih te firme

Možemo da ograničimo pregled podataka naših korisnika koji ne obrađuju plate da nemaju uvid u visinu primanja zaposlenih.

Prepis konta pri unosu nove organizacije

Kada otvaramo novu firmu, možemo odabrati kontni plan neke od već postojećih firmi koje imamo (ukoliko nam naš paket to dozvoljava)

Brisanje organizacije

Ako želimo da obrišemo organizaciju, sada postoji broj za validaciju tako da ovaj postupak ne može da bude "slučajan". 

Zatvaranje otvorenih stavki kroz izvod

Više načina postoji za zatvaranje otvorenih stavki. 

Brisanje svog Minimax naloga

Ukoliko ne želimo da budemo pretplatnik i koristimo Minimax- kroz program sami možemo odabrati podešavanje za to.