Novosti verzije 08.04.2018

Sa verzijom dana 08.04.2018 dodali smo sledeće novosti: 

Poštansko sanduče- NOVO

Slanje dokumenata e-mailom

Uređenje prikaza stanja plaćanja u izdatim i primljenim računima

Službena putovanja- unos relacije

Prečica do povezivanja "na daljinu"

Administracija- Nov status - računovođa sa mogućnostima administratora 

 

1. Poštansko sanduče- NOVO

U programu Minimax je dodat modul Poštansko sanduče da bi pojednostavili poslovni odnos knjigovođe i komitenta.

U poštanskom sandučetu preduzetnik odlaže dokumenta (izvod banke, XML izvoda, primljene račune) a knjigovođa ih preuzima i zavodi u Minimax. 

 

2. Slanje dokumenata e-mailom

Dopunili smo Minimax program tako da napravljeni dokument nije potrebno prvo sačuvati na računaru pa onda slati putem nekog e-mail servisa.

Dokumenta možemo poslati direktno iz programa. Nakon odabira dokumenta videćete dugme Pošalji mailom preko koga dokument šaljemo. 

I u drugim dokumentima (bruto bilansu, dnevnik knjiženja...) dodata je ova mogučnost. 

 

3. Uređenje prikaza stanja plaćanja u izdatim i primljenim računima

Dodali smo mogućnost uređenja plaćenih računa u samom pregledu, kod izdatih i primljenih računa, bez obzira da li unosimo podatke kroz izvode banke. 

 

4. Službena putovanja- unos relacije

Kod službenih putovanja olakšali smo unos relacija. Nakon unosa podataka program sam izračuna rečaciju i prikaže put na mapi. 

 

5. Prečica do povezivanja "na daljinu"

Dodata je mogućnost povezivanja na daljinu putem našeg licenciranog programa ISL i kroz Minimax program. U delu gde imate zahteve za pomoć (ikona sa upitnikom) dodali smo opciju Povezivanje na daljinu.

 

6. Administracija- Nov status - računovođa sa mogućnostima administratora 

Korisnik koji šalje poziv svom knjigovođi da bi mu dao pristup podacima, sada može da ga označi i kao dodatnog administratora.

Sa ovim podešavanjem knjigovođa dobija mogućnost dodavanja i uklanjanja toj organizaciji svojih zaposlenih.