Novosti programa: 2018 jul mesec

Novosti u mesecu jul u Minimax-u su:

 

BITNO: Posle 01.07.2018. potvrđivanjem PDV obračunskog perioda u Minimax programu i formiranjem xml-a za PPOPDV ne popunjavaju se podaci za obrasce PID PDV, PID PDV1 I KMPDV.
Ako neko predaje takve obrasce potrebno je da ih rucno popuni u poreskoj nakon ucitavanja xml-a

 

 
Evidentiranje provizije banke u PPPDV i POPDV obračunu kroz Minimax

Provizije banke se prikazuju u obračunu PDV. Minimax je automatizovao ovaj postupak kroz izvode. 

 

VIDEO: POPDV i PPPDV i Minimax programu 

Kratak prikaz izdatih, primljenih računa i njihovog evidentiranja u POPDV i PPPDV obrascu. 

 

IZDATI RAČUNI 

 

Podešavanje PDV artikla- reflektovanje u POPDV i PPPDV

Kako podešavanje PDV artikla u šifarniku utiče na njegovo prikazivanje u POPDV i PPPDV obrascu.

 

Kopiranje izdatog računa u nov račun ili knjižno odobrenje

 

Turističke agencije, automatski unos podataka u POPDV 

Objašnjeno je kako turističke agencije koje rade kroz Minimax program unose izdate račune da bi se oni prikazali u tabeli 4.1 POPDV.

 
Izdati računi za građevinsku uslugu (po članu 10. Zakona o PDV)

Kako da izdamo račun za građevinsku sulugu a da se on ispravno štampa, ispravno prikaže u POPDV obrascu. 

 

Izdati avansni račun

Kako da napravimo izdat avansni račun da se prikaže ispravno u POPDV 

 

Izdavanje konačnog računa 

Nakon avansnog računa, pravimo konačni račun, povezujemo ga sa prethodno unetim avansnim računom. 

 

Konačni račun ukoliko nismo iskoristili ceo avans- izdati računi

Ukoliko je avansna uplata veća od izdatog računa postupak je neznatno različit. 

 

Izdat avansni račun i konačni račun u Minimax programu po čl.10

Ukoliko izdajemo račune po članu 10 i imamo avans pa konačni račun potrebno je koristiti artikal Avans koji ima stopu PDV Oslobođeno, postupak je isti kao za klasičen avansne i konačne račune.  

 

Konačni račun po članu 10. ako je avansni račun unet u Minimax pre 01.07.2018

Imamo situacija gde je do 01.07.2018. unet izdat avansni račun za usluge po članu 10. pa nakon izmene u obračunu PDV konačni račun je neznatno drugačiji.

 

VIDEO Izdat avansni račun

 

VIDEO Izdat konačni račun

 

VIDEO Izdat račun plaćen preko blagajne

 

VIDEO Izdat račun kojim automatski umanjujemo stanje zaliha

 

 

 

PRIMLJENI RAČUNI

 

Unos računa kada je roba od poljoprivrednika sa posebnom stopom

Treba odabrati Posebnu stopu na rashodu, treba obratiti pažnju na prijem u zalihama da štikliramo da je od poljoprivrednika i treba popuniti datum za PDV kada je račun plaćen. 

 

Kako da izaberem rashod koji ne sme u POPDV i PPPDV?

Pogledajte podešavanja rashoda i kako utiče na prikaz u obrascima. 

 

ŠEMATSKI PRIKAZ: Podešavanje rashoda i popunjavanje POPDV u primljenim računima

Podešavanje rashoda i popunjavanje polja POPDV i kako takve kombinacije utiču na prikaz u obrascu POPDV i PPPDV.

 

PODEŠAVANJE ŠTAMPE

 
Kako da odštampano bruto bilans na engleskom ili nekom drugom jeziku?

 

 

PLATE I DLP

 

Kako podesiti obračun prevoza za radnika?

 

Prikaz u POPDV obračunatog zakupa, ugovora o delu, autorskog honorara

U okviru Plate > DLP kada obračunamo zakup, ugovor o delu ili autorksi honorar treba bruto iznos prikazati u Obrascu POPDV.