Podešavanja štampe - predračuni

Pre uređivanja štampe morate imati uređena Osnovna podešavanja štampe.

Ako promenite opšta podešavanja, promena će biti vidiljiva na novim dokumentima.
Ako želite da se promena vidi i na prethodnim dokumentima.
Prilikom štampanja program će uzeti u obzir nova podešavanja ispisa.

Iz menija izaberite Podešavanja > Podešavanja štampe.

Kliknite na Predračun ili Nov ako želimo da napravimo novu vrstu štampe za predračune.

Kliknite na Uredi, nakon što kliknete na Predračun

ZAGLAVLJE DOKUMENTA

Koristi: određujete kako će se štampati zaglavlje (prikaz teksta, prikaz slike ili razdaljinu od gornjeg ruba,, koji ste odredili u Osnovnim podešavanjima štampe).

Upotrebi: određuje kako će se štampati zaglavlje na prvoj i sledećim stranicama.

 

ADRESA

Postavljanje: određujete gde će na ispisu računa biti pozicionirana adresa kupca, na levoj ili desnoj strani papira.

 

POTPIS

Upotrebi: određujete da li će se na štampanom IR pokazati i potpis koji ste podesili u Opštim podešavanjima

 

PODNOŽJE DOKUMENTA

Koristi: određujete kako će se štampati podnožja (prikaz teksta, prikaz slike ili razdaljinu od gornjeg ruba,, koji ste odredili u Osnovnim podešavanjima štampe).

Upotrebi: određujete kako će se štampati zaglavnje na prvoj, sledećim stranicama i poslednjoj stranici.

 

PODRAZUMEVANI OPISI 

Opis iznad: određujete šta će se štampati između naslova i sadržaja dokumenta.

Opis ispod; određujete šta će se štampati između sadržaja i zaglavlja dokumenta.

Ta dva opisa se prikazuju kad prilikom unosa predračuna izabrete »Standardni tekst«. Za ispis možete pripremiti više različitih tekstova (te tekstove menjate u modulu Predračuni pri unosu novog predračuna). 

 

DRUGI PODACI

Ovo su podaci koje možete da uradite i da se na taj način prikazuju na štampanom predračunu.

 

Kategorije: