Da li moram za knjiženje troškova u novoj poslovnoj godini otvoriti novi poreski period?

Na, prilikom prelaska u novu poslovnu godinu ne smemo otvoriti nove poreske periode, ako se status obveznika (mesečni, tromesečni, prestanak obveznika) nije promenio.

Početni datum znači početak nekog statusa, konačni ili prestanak tog statusa.

Kategorije: