Grupno štampanje putnih naloga

Štampanje naloga:

  1. na pregledu svakog putnog naloga imamo opciju štampanja baš tog naloga
  2. možemo odjednom štampati i veći broj naloga.

Štampanje naloga možemo ograničiti po radnicima, periodu izdavanja i rednom broju naloga.

 

Izaberemo Poslovanje > Službena putovanja > Alati > Štampanje naloga.

 

Štampanje naloga za svakog radnika

1. Ako želimo da štampate naloge za određenog radnika, tada:

  • Izaberemo Radnika iz padajućeg menija.
  • U polju Datum od program predlaže početak tekuće poslovne godine, a u polju Datum do predlaže datum zadnjeg putnog naloga za tog radnika.
  • Ako ništa ne promenimo, štampaće se svi nalozi iz tekuće poslovne godine za izabranog radnika. U donjem primeru je program nakon izbora radnika predložio sve njegove naloge, koji su izdati u aktivnoj poslovnoj godini.

 

2. Naloge možemo dodatno ograničiti sa brojevima putnih naloga.

  • Štampaće se samo nalozi koji su izdati u izabranom vremenskom periodu i imaju odgovarajuće redne brojeve naloga.
  • kliknemo na Naruči ispis.
  • U naručenim ispisima će se pripremiti PDF datoteka sa svim nalozima za izabrane kriterijume.

 

Kategorije: