MP - vrednosna MP prenos među poslovnicama

 

Ako je potrebno da prenesemo robu robno ili samo finansijski iz jedne vrednosne MP poslovnice u drugu dovoljno je na kalkulaciji odabrati Vrstu prijema: Iz druge poslovnice. 

Potom odaberemo koje poslovnice.

Dakle, uvek poslovnica u kojoj se nalazimo kroz Kl prima robu iz druge poslovnice.

Taj prijem kao i do sada može biti samo finansijski ili ako nam treba kompletna kalkulacija onda robni. 

 

Kategorije: