Kupoprodaja deviza preko izvoda

Potrebno da imamo otvorena oba tekuća računa u organizaciji, i devizni i dinarski, otvaraju se ovako: Otvaranje TR organizacije

 

 

Koristimo oba prelazna računa (devizni i dinarski)
Unosimo 2 izvoda
Dodatno treba knjižiti jedan korak ručnim nalogom za knjiženje... 

 

Devizni izvod

- Banka > Izvodi banke > Nov > odaberemo devizni račun
- u polju Konto unesemo 2449 prelazni konto
- u polju iznos unesemo dugovno iznos deviza koje prodajemo
- sačuvamo red, potvrdimo izvod
- na nalogu za knjiženje se ispiše dinarski deo, srednji kurs na dan izvoda. 

Dinarski izvod

- Banka > Izvodi banke > Nov > ponuđen nam je već dinarski račun
- u polju konto unesemo 2419 prelazni konto
- promenimo valutu da je Euro
- u polju potražno unesemo iznos deviza i dinara (oba polja popunimo) 
- sačuvamo red i potvrdimo izvod

Ručni nalog za knjiženje (FNK)

- unosimo 2449 i 2419 i za oba konta menjamo valutu na EUR pa ručno upišemo iznose
- razlika koja se javi je kursna razlika, adekvatno je proknjižimo

ILI

 

Na deviznom izvodu koristimo prelazni dinarski konto 2419 (u tom slučaju upišemo iznos u devizama a ne možemo da menjamo iznos u dinarima) pa isti konto koristimo na dinarskom izvodu - obratiti pažnju na kursne razlike, njih isknjižiti!

Devizni izvod

Banka > Izvodi banke > Nov > odaberemo devizni račun
- u polju Konto unesemo 2419 prelazni konto
- u polju iznos unesemo dugovno iznos deviza koje prodajemo
- sačuvamo red, potvrdimo izvod
- na nalogu za knjiženje se ispiše dinarski deo, srednji kurs na dan izvoda. 

Dinarski izvod

Banka > Izvodi banke > Nov > ponuđen nam je već dinarski račun
- u polju konto unesemo 2419 prelazni konto
promenimo valutu da je Euro 
- u polju potražno unesemo iznos deviza i dinara (oba polja popunimo) 
- sačuvamo red i potvrdimo izvod

 

ILI

 

Na dinarskom izvodu koristimo prelazni devizni konto 2449 (u tom slučaju upišemo iznos u devizama a možemo da menjamo iznos u dinarima) pa isti konto koristimo na dinarskom izvodu - obratiti pažnju na kursne razlike, njih isknjižiti!

Devizni izvod

Banka > Izvodi banke > Nov > odaberemo devizni račun
- u polju Konto unesemo 2449 prelazni konto
- u polju iznos unesemo dugovno iznos deviza koje prodajemo
- sačuvamo red, potvrdimo izvod
- na nalogu za knjiženje se ispiše dinarski deo, srednji kurs na dan izvoda. 

Dinarski izvod

Banka > Izvodi banke > Nov > ponuđen nam je već dinarski račun
- u polju konto unesemo 2449 prelazni konto
promenimo valutu da je Euro
- u polju potražno unesemo iznos deviza i OBAVEZNO iznos dinara (desno polje RSD se ne popuni automatski) 
- sačuvamo red i potvrdimo izvod

Kategorije: