Količinska MP- Ugostiteljstvo bez proizvodnje

Prikazan je rad u ugostiteljskom objektu za koji nam treba DPU, šank lista, u kome vodimo zalihe, imamo KEP knjigu, evidentiramo dnevni izveštaj i radimo prodaju po paketu- elementi sastavnice formiraju prodajnu cenu napravljenog artikla ne određujemo mi prodajnu cenu...  (nemamo proizvodnju, knjiženje materijala, sve se knjiži na maloprodajna konta)

 

Prikazano je:

  • otvaranje poslovnice, pravljenje i dodeljivanje analitike
  • početno stanje u poslovnici
  • unos robe preko primljenog računa
  • pojašnjenje rashoda
  • unos MP kalkulacije 
  • pravljenje artikla i artikla sa sastavnicom
  • prodaja
  • unos dnevnog izveštaja
  • KEP knjiga
  • DPU
Kategorije: