Kod radnika imam unetu obustavu ali nje nema na obračunu plate

Proverite sledeće:

1. Na obračunu plate (prvi korak) morate imati označeno, da se Obračunavaju obustave.

2. Podaci o svakoj obustavi (u šifarniku radnika > Obustave) moraju biti uneti pre nego što je radnik dodat na obračun zarada.
Ako ste obustavu uneli naknadno, tog radnika morate ponovo dodati na obračun da bi obustava bila uračunata na obračunu.

3. Datum početka obračunavanja obustave ne sme biti veći od datuma obračuna plate i datum kraja obračunavanja ne sme biti manji od datuma obračuna plate (Šifarnici > Radnici > Obustave).

 

Kategorije: