Knjiženje u Zalihama

Potvrđivanjem izdavanja u zalihama se ne napravi nalog za knjiženje (za razliku od većine drugih modula u programu).

Isto je i sa dokumentom inventara (njegov rezultat je izdavanje).

 

Knjiženje po potrebi sami pokrećemo:

- obično jednom nedeljno

- jednom u dve nedelje

- najmanje jedanput na kraju godine (što zaista ne preporučujemo!!!!)

*Napomena: ako radite knjiženje jednom nedeljno ili 2x mesečno onda imate mogućnost na kraju godine, u slučaju neslaganja, da suzite vremenski period neslaganja podataka... 

 

Ukoliko imamo promena nakon knjiženja, možemo obrisati knjiženje i ponoviti ga. Na kraju godine možemo sva knjiženja obriysati i ponoviti na datume na koje želimo.

*Napomena: 1) ukoliko pogledamo bruto bilans  a nismo napravili knjiženje- onda nam podaci neće biti tačni...
                    2) ukoliko prijem od stranke nije povezan sa primljenim računim- NEĆE biti u ovom knjiženju (ovo ne važi za izdavanja)

Na ovaj način možemo u glavnoj knjizi pratiti stanje.

 

U meniju Poslovanje > Zalihe kliknemo na dugme "Knjiženje".

Otvoriće se prozor sa pregledom već knjiženih naloga za knjiženje.

 

1. Upišemo datum, do kojeg će se knjižiti promet izdavanja i samim tim smanjiti stanje zaliha u glavnoj knjizi.

2. Klikom na dugme »Knjiži« napraviće se automatski nalog za knjiženje zaliha, koji će knjižiti promet svih izdavanja do upisanog datuma u glavnu knjigu.
Nalog za knjiženje će imati oznaku ZAL (Zalihe).

Zadnji nalog za knjiženje možete uvek izbrisati. Možemo izbrisati sve naloge za knjiženje (po redu, jedan za drugim, od poslednjeg do prvog).
Brisanjem naloga za knjiženje se oni brišu iz dvojnog knjigovodstva.

U sledeće knjiženje će biti upisani podaci koji još uvek nisu knjiženi do datuma koji smo upisali.
Ako ste u međuvremenu izbrisali naloge za knjiženje, u novi će se upisati ti podaci.

Knjiženje možemo pokrenuti najčešće jednom dnevno.

Kategorije: