Knjiženje proizvodnje kroz zalihe VP

Slika ispod pokazuje koja su automatska podešavanja knjiženja proizvodnje koja imate u Minimax programu. 

Prikazan je ulaz od dobavljača preko prelaznog konta 1300:  1300, 2700/4350

*Prikazano je kako se knjiži ulaz materijala i preknjižavanje sa prelaznog Minimax konta: 1010/1300

*Kada materijal ode u proizvodnju (ručno Poslovanje > Zalihe > Nov > Izlaz > U proizvodnju, ili preko radnih naloga) 5100/1010

*Kada proizvod dođe na stanje (ručno Poslovanje > Zalihe > Nov > Prijem > Iz proizvodnje, ili preko radnih naloga) 1200/9800

Potom imamo dve mogućnosti:

1. da prodajemo proizvod preko izdatih računa:

*izlaz sa zaliha 9800/1200

Prodaja kroz izdati račun 2040/6140, 4700

2. da prebacimo u maloprodaju ovaj proizvod (Poslovanje > Malprodaja > odaberemo poslovnicu > Nov > KL > odaberemo iz veleprodaje) 

*izlaz u maloprodaju 1309/1200

Ulaz u MP: 1340/1309, 1348, 1349

Prodaja u MP: 5013, 1348, 1349/1340

NAPOMENA:

-svaki red koji je označen zvezdicom se knjiži u Poslovanje > Zalihe... i da bi dobili knjiženje u Minimax-u moramo ići na dugme Knjiženje u zalihama

- ovo knjiženje je nepotpuno, Minimax program nema kroz knjigovodstvo do kraja pokrivenu proizvodnju i korisnik mora da napravi neka knjiženja ručno!

 

Koje su mogućnosti korisnika u opisanom knjiženju:

 

1. artikal može da ima drugačije knjiženje. Potrebno je u Šifarnik > Artikli >
- odrediti za materijal drugi konto zaliha pa neće ići na 1010
- za proizvod odrediti drugi konto zaliha pa će se na taj njižiti a ne na 1200
- za proizvod odrediti drugi konto prihoda pa će se pri prodaji kroz izdat račun drugačije knjižiti

 

2. Šifarnik > Automatska konta
- ukucamo u pretragu 9800 i dobijemo kao na slici dva knjiženja, sami odaberite ako ne želite 9800 na koji konto će ići knjiženje u slučaju nabavke proizvoda a na koji konto u slučaju prodaje 

PrenetTrošakUZalihe menja konto na koji se knjiži ulaz proizvoda iz proizvodnje.

NabavkaOdProdatogProizvoda menja konto izlaska proizvoda sa stanja zaliha (u MP ili izdat račun).

 

3.  Šifarnik > Automatska konta

konto 6000 možete izmeniti... 

 

 

Ovo su sve mogućnosti koje imate da utičete na knjiženje a da ne poremetite dalji rad programa. 

I nakon uređenja ostaće potreba za ručnim doknjižavanjem.