Knjiženja - uputstva za uvoz v Minimax (excel)

Knjiženja možemo uvoziti u program Minimax preko XML ili CSV datoteka.

 

Ovo uputstvo se odnosi na uvoz podataka preko csv datoteke (excel).

 

Za uvoz je pripremljen "template" koji sačuvamo na svoj računar, popunimo ga svojim podacima i datoteku potom uvozimo u Minimax.

Uvozom podataka napraviće se nalog za knjiženje u Dvojnom knjigovodstvu.

 

Kako se pravi "template"?

 

U meniju prečica izaberemo Uvoz iz excela.

1. Na spisku mogućih uvoza izaberemo Knjiženja.

2. Izaberemo mogučnost Neka se pripremi predlog i kliknemo na dugme Napravi predlog.

3. Datoteku sačuvamo na računar.

 

 

Uslov, da bismo mogli da uvozimo stavke u nalog za knjiženje dvojnog knjigovodstva je da imamo uređene sve podatke u šifarnicima, koji se pojavljuju u tom nalogu za knjiženje.

 

U nastavku je uputstvo, kako pravilno da unesete podatke u predloženu tabelu, da biste mogli tu datoteku sa svojim podacima na istom mestu uvesti u program Minimax.

Sadržaj i redosled kolona ne smemo menjati. Podatke možemo prelepiti iz drugih datoteka ili ih unosimo ručno.

 

Datum

Podatak je obavezan.

Datum knjižbe zapisujemo u obliku DD.MM.LLLL

Primer datuma: 1.1.2018

(datum nema tačku iza godine!!!!!!)

 

Opis

Podatak je obavezan.

Opis popunjavamo proizvoljnim tekstom, brojem dokumenta, itd...

Primer opisa: PR 2014-54651

 

Konto

Podatak je obavezan.

Konto unosimo u obliku kao što se nalaze u šifarnici Konti.

Primer konta: 2020

 

Stranka

Podatak je obavezan ukoliko konto u stavu zahteva taj podatak.

U polje unosimo šifru stranke a ne ime. Šifra, koju koristimo mora postojati u šifarnici > Stranke kod svake stranke posebno.

Primer šifre stranke: 457

 

Analitika

Podatak je obavezan ukoliko konto u stavu zahteva taj podatak u suprotnom možemo ostaviti prazno.

Ukoliko želimo da vodimo evidenciju po analitikama, moramo upisati šifru analitike kao što je u Šifarcnici > "Analitike".

Primer šifre analitike: 1

 

Radnik

Podatak je obavezan ukoliko konto u stavu zahteva taj podatak u suprotnom možemo ostaviti prazno.

Ukoliko želimo da vodimo evidenciju po radnicima, moramo upisati šifru radnika kao što je u Šifarcnici > "Radnici".

Primer šifre radnika: 1

 

Dospeće

Podatak je obavezan ukoliko konto u stavu zahteva taj podatak u suprotnom možemo ostaviti prazno.

Datum pišemo u obliku DD.MM.LLLL

Primer datuma: 1.1.2014

(bez tačke iza godine!!!)

 

Izrada

Podatak je obavezan ukoliko konto u stavu zahteva taj podatak u suprotnom možemo ostaviti prazno.

Datum pišemo u obliku DD.MM.LLLL

Primer datuma: 1.1.2014

 

Veza

Podatak nije obavezan, a ukoliko ga upišemo po njemu ćemo moći da zatvaramo stavku prilikom evidencije uplate.

Primer veze: 2014-7564

 

Valuta

Podatak je obavezan.

Šifru ili oznaku novčane jedinice unosimo u obliku kao što se nalazi u koloni NJ u Šifarnici > Kursevi.

Primer šifre: RSD

 

U duguje valute

Podatak je potreban ukoliko je novčana jedinica u prethodnom polju različita od domaće novčane jedinice, u suprotnom polje ne popunjavamo.

Primer unosa u polje "U duguje valute": 754,45

 

U potražuje valute

Podatak je potreban ukoliko je novčana jedinica u prethodnom polju različita od domaće novčane jedinice, u suprotnom polje ne popunjavamo.

Primer unosa u polje "U potražuje valute": 754,45

 

U duguje domaće valute

Popunjavanje ovog podatka isključuje unos podatka "U duguje valute". U jednom redu, može biti popunjen ili jedan ili drugi podatak, nikako oba.

Primer unosa u polje "U duguje domaće valute": 754,45

 

U potražuje domaće valute

Popunjavanje ovog podatka isključuje unos podatka "U potražuje valute". U jednom redu, može biti popunjen ili jedan ili drugi podatak, nikako oba.

Primer unosa u polje "U potražuje domaće valute": 754,45

 

Čuvanje dokumenta

Dokument čuvamo klikom na Datoteka -> Sačuvaj (File -> Save). Kad se prikaže upozorenje, da dokument možda neće biti kompatibilan sa Unicode formatom, kliknemo na dugme Da (Yes).

 

Šta je potrebno za uspešno popunjavanje tj. prenošenje podataka POČETNOG STANJA?

 

- excel u kome su nam podaci početnog stanje iz prethodnog programa najbolje da kopiramo pa da kopiju uređujemo

- potrebno je da obrišemo sva konta osim analitičkih (dakle brišemo jednocifrena, dvocifrena, trocifrena konta i ostavljamo krajnja analitička konta, negde će to biti četvorocifreni, negde petocifreni)

- napravimo poređenje tih konta sa onima ponuđenim u Minimaxu. U nekim situacijama moraćete da napravite nov konto u Minimaxu da bi ispratili situaciju, u nekim situacijama da preimenujete konto u Miniamx-u a negde i da se prilagodite, odnosno da prethodni konto zamenite onim koji Vam Minimax nudi. U svakom slučaju: moramo imate u Minimax-u sva konta koja su u dokumentu sa podacima koji se prenose.

- ukoliko na nekom kontu imamo podatak i dugovno i potražno- za prenos u Minimax moramo napraviti 2 reda! To znači: kopiramo podatak u naredni red tako da jedan red sadrži dugovnu stranu a drugi potražnu

- sada kopiramo iz ove tabele koju smo pripremili kolone u tabelu koju smo dobili u Minimax-u

- kad sačuvamo, možemo da uvezemo početno stanje

 

 

Uvoz datoteke sa podacima u Minimax

Datoteku sa podacima potom uvozimo u Minimax na istom mestu gde smo napravili predlog.

 

U meniju Ostalo izaberemo Drugi uvozi.

1. Na spisku opcija uvoza izaberemo Knjiženja.

2. Izaberemo opciju Neka se uvoze podaci i kliknemo na dugme Uvezi podatke.

 

Program ispiše izveštaj o uvozu podatala.