Kalkulacija prodajne cene na prijemu

Poslovanje > Zalihe > Nov prijem

Na unosu prijema imate opciju izračunavanja prodajne cene.

Polja za izračunavanje prodajne cene na prijemu se prikazuju samo ako u podešavanjima organizacije  imamo označeno polje Trgovina na veliko (ili smo ga označili kad smo pokretali zalihe)

 

Kategorije: