Kako se nameštaju nove verzije programa?

Minimax je internet program, što znači da program nije instaliran lokalno kod korisnika već na udaljenom serveru do kojeg korisnik pristupa putem internet pretraživača.

Za sve nadogradnje, implementaciju novih verzija, unos obračunskih podataka i održavanje sistema zadužen je SAOP.
 

Noviteti i dopune postavljamo na server za sve korisnike.

Svaki korisnik kada se prijavi u program, pristupa poslednjoj verziji programa sa ažurnim obračunskim podacima, koja je usklađena sa Zakonima.

 

Nakon postavljanja verzije objavljujemo sistemsko obaveštenje sa pregledom noviteta verzije i detaljnije ih prikažemo preko besplatnog internet seminara.

Pregled zadnjih noviteta možete pronaći u Pomoći u delu Novosti programa Minimax.
 

Zbog čega neki korisnici ne vide sve novitete?

Nove verzije uključuju dopune raznih modula programa Minimax.

Obim funkcionalnosti, koje korisnik vidi u Minimaxu, zavisi od izbora licence i prava korisnika, zato svi korisnici ne vide sve module.

Ako se novosti odnose na modul odnosno funkcionalnost, koju njegova licenca ne omogućava, korisnik taj deo programa svakako ne vidi.

Primer:
Korisnik sa licencom Mikro poslovanje među funkcionalnostima nema modul Zaliha. Ako su sa novom verzijom program urađene dopune na Zalihama, taj korisnik ih neće videti.

Ali u momentu kada korisnik (pretplatnik promeni vrstu licence, koja uključuje i Zalihe, u programu će se tog momenta pojaviti sve mogućnosti programa, vezane za zalihe koje uključuju i novitete iz tog modula.