Kako mogu da promenim ime blagajnika?

Nakon aktivacije modula Blagajna, upišemo ime blagajnika koje se evidentira u podešavanjima organizacije.

Bilo kada možemo da promenimo ime blagajnika u Podešavanja > Organizacija > Uredi.

Promenimo ime i kliknemo na Sačuvaj.

Novo ime blagajnika će se ispisati na novonapravljenim dokumentima (prilivi, odlivi, blagajnički dnevnik).

Kategorije: