Kako da na dokumentima štampamo (skenirani) potpis?

 

Postupak je sledeći:

  1. Sliku potpisa ubacujemo u opšta podešavanja štampanja
  2. Potom u podešavanjima za izdate račune odredimo, da se slika potpisa prikazuje na računima.