01.07.2018. Izdavanje avansnog računa u programu Minimax

Za jasnu sliku , kad pustite snimak kliknuti na logo YouTube dole desno u uglu.