Izdati računi

Izdati računi su namenjeni fakturisanju izdate robe i usluga ili materijala poreskim obveznicima i konačnim potrošačima.

Za izdate račune se naprave knjiženja u dvojnom knjigovodstvu i zapisi u knjizi PDV-a.

 

Način na koji će se knjižiti IR, određuju:

1. Podešavanje pojedinačnog artikla u Šifarnik > Artikli.

 •  određuje se konto prihoda i
 •   način upisivanja u evidenciju PDV-a (poreska stopa, neoporezivo, oslobođeno, itd...).

2. Podešavanja u Šifarnik > Automatski konti. 

 • tu su određeni konti za knjiženje potraživanja od domaćeg ili inostranog kupca, program će po potvrđivanju računa automatski izabrati konto knjiženja na osnovu države koja je izabrana kod kupca u šifarniku.
 • tu je određen konto za knjiženje PDV-a (na osnovu stope određene na artiklu).

Više u šifarniku Automatski konti.

Oblik računa određujete u podešavanjima ispisa za izdate račune.

U Izdatim računima možete: 

 • Unositi podatke o izdatim računima, računima za pretplatu i knjižnim odobrenjima
 • Knjižite izdate račune u dvojnom knjigovodstvu i knjizi PDV-a.
 • Povezati izdat račun sa zalihama.
 • Povezati izdat račun sa prijemom blagajne.
 • Pregledati podatke o unesenim izdatim računima.
   

Iz menija izaberite Poslovanje > Izdati računi
 

Osnovne komande:

Unos izdatog računa.

Uređivanje izdatog računa.
Brisanje izdatog računa.
Kopiranje predračuna u izdat račun.
Slanje računa putem e-maila iz programa Minimax.
Kopiranje izdatog računa u nov račun ili knjižno odobrenje.

Kategorije: