Izdati i primljeni računi- NAČINI ZATVARANJA otvorenih stavki

U Minimax-u imamo dve mogućnosti:

 

1. rad preko izvoda Banka/Izvodi banke:

- Direktno zatvaranje preko izvoda:
idemo na primalac/nalogodavac i ako imamo već unet račun- potražimo ga u novootvorenom polju: Zatvori račun... kad odaberemo račun program sam ispuni podatke, proverimo i sačuvamo red, pa kad sve redove unesemo potvrdimo i sam izvod...    http://help.minimax.si/sr/unos-izvoda-banke  

- Zatvaranje kasnije preko otvorenih stavki:
uneli smo izvod http://help.minimax.si/sr/unos-izvoda-banke   
Sada u Poslovanje/ Otvorenim stavkama zatvaramo ručno izdate i primljene računa http://help.minimax.si/sr/rucno-zatvaranje-otvorenih-stavki-0

Zatvaranje preko poziva na broj računa

1. Traženje računa po pozivu na broj: ukoliko poznamo broj računa možemo ga upisati (za izlazne račune broj računa, za ulazne račune originalan broj računa dobavljača ili broj ulaznog računa).

2. Kada račun odaberemo na popisu se upiše klijent, konto, analitike (ako je bila određena kod knjiženja potraživanja tj. obaveze) i radnik (ako je bio knjižen kod knjiženja potraživanja tj. obaveze).

Te podatke ne možemo ispravljati.

3. Predlaže se i iznos plaćanja kojeg možemo ispraviti ukoliko je potrebno.

4. Kliknemo na  + Dodaj red.

5. Tipkom Odustani zanemarite unos zadnje stavke koja još nije dodana na red izvoda i isprazni polje za unos nove stavke.

 

Zatvaranje stavke preko stranke i polja Zatvara račun

U slučaju da ne znamo poziv na broj:

1. Prvo potražimo stranku(polje Primalac/Nalogodavac).

2. Zatim u polju Zatvara račun potražimo odgovarajuću otvorenu stavku te stranke.

3. Program dopuni konto za zatvaranje i predlaže iznos iz otvorene stavke kojeg po potrebi možemo ispraviti.

4. Kliknemo na Dodaj na izvod.

5. Tipkom Odustani zanemarite unos zadnje stavke koja još nije dodana na red izvoda i isprazni polje za unos nove stavke.

 

Zatvaranje preko plaćenog iznosa

U slučaju da ne znamo broj računa:

1. Prvo potražimo stranku (polje Primalac/Nalogodavac)

2. Zatim u polju Veza (poziv na broj) možemo upisati iznos računa koji želimo zatvoriti. 

3. Odabirom računa program popuni konto za zatvaranje. Možemo i dodati određeni opis izvoda .

4. Klikom na ikonu "+" dodamo red na izvodu.

5. Klikom na crveni "X" obriše se cijeli unos reda izvoda . 

2. Zatvaranje otvorenih stavku u pregledu izdatih ili primljenih računa:

- Poslovanje/ izdati računi ili Poslovanje/Primljeni računi i kliknemo na kružić pored računa pa definišemo da li je ceo račun plaćen ili delimično... 

 

VAŽNO:

na pregledu izdatih računa, kada odaberemo Poslovanje > Izdati računi, postoje sa desne strane kružići u boji (semafor po bojama).

Jako je bitno odabrati da li unosimo izvode, onda preko njih povezujemo plaćanje računa ili ne radimo knjigovodstvo u Minimax-u nego koristimo pregled u izdatim računima i tu ručno unosimo podatak o plaćanju.
Tek sa striktnim odabirom jednog od dva načina rada ovi kružići daju nam tačnu informaciju na pregledu da li je račun plaćen, da li je u valuti....

PLAVI KRUŽIĆ nije u valuti i nije plaćen
ZELENI KRUŽIĆ plaćen račun
CRVENI KRUŽIĆ u valuti neplaćen
pola kružića crvenog- dospelo plaćanje ali delimično plaćen
pola kružića plavog- nije još dospeo ali je delimično plaćen

Dakle, oni se mogu uređivati preko IZVODA (tada se automatski menjaju i to je i knjigovodstvena izmena) ili RUČNO u pregledu:

1. preko izvoda: ako zatvorimo račun direktno kroz izvod ili kroz kasnije kroz Poslovanje > Otvorene stavke, kružići nam na pregledu daju jasnu sliku plaćenih i neplaćenih računa. Ukoliko je račun unet a NIJE povezan sa izvodom, stajaće kao neplaćen (crveni kružić) iako je knjigovodstveno saldo te stranke npr. na nuli. 

2. ručni unos: ako ne rasimo knjigovodstvo kroz Minimax onda uređujemo na pregledu klikom na ispisano Uredi plaćanje kao što je na slici ispod. Program ponudi ceo iznos ali mi beležimo samo koliko jeste plaćeno (dakle nekada deo iznosa)

 

 

VAŽNE NAPOMENE:

1. Jedan način isključuje drugi. Ako odaberemo da unosimo izvode, tj. ako i samo jedan izvod imamo potvrđen- nećemo moći da ručno uređujemo plaćana na pregledu. Ako otkažemo taj jedan izvod i on je u nacrtu- možemo uređivati plaćanje na pregledu. 

2. Ukoliko uređujemo plaćanja na pregledu, tj. ne unosimo izvode- kada otvorimo Poslovanje/Otvorene stavke- tamo će nam se sve voditi kao otvorene stavke, tj. program ih ne vidi kao zatvorena potraživanja i dugovanja.