Grupno štampanje putnih naloga

Na pregledu svakog putnog naloga imamo opciju štampanja tog naloga, isto tako možemo odštampati više naloga odjednom.

Štampanje naloga možemo ograničiti po određenom radniku, periodu izdavanja naloga.

Izaberemo Poslovanje > Službena putovanja > Alati > Štampanje naloga.

 

Štampanje naloga za određenog radnika

Ako želimo da odštampamo naloge samo za određenog radnika, radimo to na sledeći način:

1. Izaberemo Radnika iz padajuće liste.

2. U polje Datum od program predlaže početako poslovne godine, u polje Datum do predlaže se datum poslednjeg putnog naloga za tog radnika.

Ako ništa ne promenimo, odštampaće se svi nalozi tekuće poslovne godine za izabranog radnika.

3. Naloge možemo dodatno ograničiti brojevima naloga za tog radnika.

Odštampaće se samo nalozi koju izdati u izabranom vremenskom periodu i imaju samo samo brojeve koje smo odredili.

4. Kliknemo na Naruči ispis.

5. U naručenim ispisima će se pojaviti pdf datoteka sa svim nalozima po određenim uslovima.

 

Štampanje naloga za određeni period

Ako želimo da odštampamo naloge za određeni vremenski period, to radimo na sledeći način:

1. Odredimo samo Datum od… do …, koji označavaju datume izdavanja naloga za službeno putovanje.

2. Kliknemo na Naruči ispis.

3. U naručenim ispisima će se pojaviti pdf datoteka sa svim nalozima po određenim uslovima.

Kategorije: