Grupno štampanje blagajničkih dokumenata

U modulu Blagajna možemo štampati blagajničke dnevnike, prilive i odlive za određeni period.

U meniju Poslovanje > Blagajna izaberete dugme Štampanje

Ograničite se na period štampanja, možete odrediti odvojeno štampanje dnevnika ili Priliva/odliva.

Klikom na dugme Naruči štampanje se napravi dokument sa sadržajem dnevnika, priliva/odliva za izabrani period.

Kategorije: